Dømt for juks med legeerklæringer

Psykiater Pål Herlofsen og psykolog John Sandstrøm (bildet) er i Borgarting lagmannsrett dømt til to og et halvt års fengsel for korrupsjon.