Ellingsen (Frp) har ringt for 58.000 kroner hittil i år

Stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (Frp) har ringt for 58.000 kroner til nå i år. Han begrunner den høye bruken med personlige forhold.