Vurderer synstest i trafikkontroller

I dag kan bilførere bare testes for promille. Vegvesenet vil finne ut om de også kan forlange å teste synet til bilførere i trafikkontroller.