Juristopprop for å få Vanunu til Noreg

Norske juristar går saman om å krevje aktiv handling frå regjeringa til støtte for den israelske atomteknikaren Mordechai Vanunu.