Pleie og omsorg er årets budsjettvinner

Budsjettundersøkelsen som Kommunenes Sentralforbund har gjennomført i kommunene, viser at det satses som aldri før for å bygge ut pleie- og omsorgstilbudet.