Pepperspray mot amok sønn

Faren måtte ringe politiet, da sønnen nektet å avslutte festen og truet faren med juling.