Klimadrøftinger i Stortinget

I løpet av de neste par dagene blir det etter alt å dømme klart om det blir nye klimaforhandlinger i Stortinget.