Tja til veitilsyn

En uklar innstilling om Norge skal opprette et veitilsyn, ble i dag overrakt samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Nå blir det høring.