Her har ingen kvinne nådd opp

Stillingen som utenriksminister er den eneste statsrådsposten i Norge hvor vi ennå ikke har hatt en kvinne.