Forbudt å kopiere i skolene

Det er brudd i forhandlingene mellom Kopinor og Kommunenes Sentralforbund. Dermed er det forbudt å kopiere i skolene.