Måtte anmeldte pilleprisfusk to ganger

Statens legemiddelverk måtte anmelde det de mener er ulovlige avtaler og prisfusk på legemidler to ganger.