Nordland Havfiske må ut med millionerstatning

Trålerrederiet Nordland Havfiske er Borgarting lagmannsrett dømt til å betale i overkant av 12 millioner kroner i erstatning til Remøy Sea Group for brudd på patentrettighetene.