Lover bedring i 2008

Hordalandsrepresentant i Stortingets helse- og omsorgskomité, Dag Ole Teigen (Ap), har tatt opp saken med statsråden.