- Grov underrapportering av jobbastma

Hvert år blir det innrapport rundt hundre tilfeller av yrkesrelatert astma.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

Overlege Håkon Lasse Leira mener det riktige tallet er ti ganger så stort.

— Situasjonen er grovt underrapportert. Det er grunn til å tro at vi burde fått melding om i hvert fall tusen tilfeller årlig, sier Leira, som er overlege på Arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital i Trondheim.

Han bygger påstanden på statistikk fra Finland, som har best oversikt over arbeidsrelatert astma.

— Ved nyoppdaget astma får en pasient astmamedisin, men ingen tenker på jobben. Sammenhengen kommer som regel først frem, når pasienten er blitt så dårlig at han eller hun må slutte i jobben.

Istedenfor at folk blir omplassert eller tildelt nye arbeidsoppgaver, blir de gående i jobben til de blir kronisk syke.

— Vi produserer kroniske astmatikere i stedet for å gjøre dem friske, sier Leira.

Han er enig med overlege Storaas i at det nok fins vel så mange tilfeller av luftveisproblemer i norske bakerier som i aluminiumsindustrien.

— Aluminiumsindustrien har tatt problemet på alvor, og er flinkere enn noen andre til å registrere nye tilfeller. Men næringslivet for øvrig er enda verre stilt enn bakeriene, sier Leira.

— Bakerastma har vært kjent i hundrevis av år, men når en lærer eller sykepleier kommer til legen med astma, tenker ingen på at også denne typen jobber kan gi astma.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Blir syke av melet

BT anbefaler

– Det verste er utslippene til miljøet

Full overtenning. Folk ble bedt om å holde seg inne. Brannvesenet melder at brannen er slukket.

LES SAKEN