- Grov underrapportering av jobbastma

Hvert år blir det innrapport rundt hundre tilfeller av yrkesrelatert astma.