Avklaring om arbeidsgiver kan lese e-posten

Vi må få klare retningslinjer for om arbeidsgiver kan åpne og lese ansattes e-post, mener fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV).