Fiskerne vil ha eget handelsdepartement

Fiskerinæringen vil at handelspolitikken skal prioriteres høyere av den nye regjeringen. Både Norges Fiskarlag og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) vil ha et eget handelsdepartement.