NHO: Regjeringen bruker for mye penger

Regjeringen har lagt opp til å bruke altfor mye penger i forslaget til statsbudsjett, mener NHO.