Frelsesarmeen arver mest

Frelsesarmeen fikk rekordhøye 85 millioner kroner i testamenterte gaver i fjor.