Vil satse 300 ekstra millioner mot barnedødelighet

Regjeringen setter av 800 millioner kroner på neste års budsjett til den globale kampen mot barnedødelighet.