Blåskjell-alarm

Næringsmiddeltilsynet på Haugalandet advarer nå mot å spise blåskjell på hele strekningen fra Østfold til og med Sunnhordland.