Miljø er viktigere enn lønn

Fellesskapet på jobb er mye viktigere enn lønnen. Nesten 70 prosent av unge mellom 17 og 23 synes gode kolleger er viktigst.