Må jobbe mindre

Mastergradsstudent Jonathan Miller synes det er synd at Lånekassen straffer ham for å skaffe seg verdifull jobberfaring.