Fjærfe tillates utendørs

Mattilsynet tillater at fjærfe og andre fugler i fangenskap kan holdes utendørs.