Soldater skal få velge tjenestested

Vernepliktige skal i fremtiden få større muligheter til å velge tjenestested, og få lov til å sykemelde seg på egen hånd.