<p/>Det søte liv <b><p/></b><br/>

Menyen ga forhåpninger som bare til en viss grad ble innfridd.