Offisers-nei til Devold i Nato

Garva offiserar er svært negative til at forsvarsminister Kristin Krohn Devold er lansert som ny generalsekretær i Nato.