- Mykje prat, lite handling frå Bondevik

Prat, prat, prat. Det er så langt alt som har kome ut av Bondeviks kampanje mot mobbing på arbeidsplassen.