- Kommunene svikter skolebygningene

Det står dårlig til med norske skolebygninger. En undersøkelse fra Riksrevisjonen viser at 58 prosent av skolene ikke er i tilfredsstillende bygningsmessig stand.