- Barnevernet mangler kompetanse

Bare seks prosent av kvinnene som kommer til krisesentrene, er henvist av barnevernet. - De mangler kompetanse på vold, mener Tove Smaadahl i Krisesentersekretariatet.