Fleirtal for «mistillit» mot Krohn Devold

Det er nå klart at det heile opposisjonen på Stortinget samlar seg om å fråta forsvarsminister Kristin Krohn Devold fullmakter til sal av forsvarseigedom.