E.coli-bakterien svært overlevelsesdyktig

E.coli O103 er svært tolerant overfor syre, og det skal bare en liten dose til for at mennesker blir syke, opplyser prosjektleder Tormod Mørk ved Veterinærinstituttet.