Vil koble Kripos inn i jakten på E.coli-bakterien

Privatetterforsker Leif A. Lier mener Kripos kan bidra med råd i etterforskningen av den farlige E.coli-bakterien.