- De ser dem i øynene til det smeller

– Dette er et mye større problem enn folk aner. Mørketallene er store, mener Norsk Transportarbeiderforbund.