Når ditt barn faller utenfor

Det er lett å føle seg mislykket som foreldre når ens barn ikke blir inkludert. Søk likevel hjelp, og krev at skole eller barnehage tar ansvar.