Stortinget sa nei til å endre Grunnloven

Stortinget forkastet mandag flere forslag til å endre Grunnloven.