Høyre: – Regjeringen bryter med pensjonsforliket

Høyre anklager regjeringen for å bryte med det brede pensjonsforliket i Stortinget, fordi den fjerner all premiering av sparing i private pensjonsordninger.