- Men makten ligger fortsatt hos menn

Likestillingsombud, Kristin Mile, er glad for utviklingen som skjer, men mener at makten fortsatt ligger hos menn.