– Oljeoptimismen i nord er overdrevet

De optimistiske fremtidsutsiktene for utvikling av nordområdene som følge av olje og gassvirksomhet, er betydelig overdrevet.