Flår deg på norske aksjefond

Aksjefond har historisk sett gitt bedre avkastning enn vanlig banksparing. Men mange fond koster mer enn de smaker.