Mehmets sykdom abortgrunn

Helseminister Dagfinn Høybråten opplyser Stortinget om at blodsykdommen Thalassemi major gjør at foreldre kan få fosterdiagnostikk og ja til abort helt opp til 18. svangerskapsuke.