Jespersen i fengsel

Nå jubler nok bibelfantastene på Vestlandet...