Roser Solberg for nye horekunde-tanker

Høyre-leder Erna Solberg er likevel åpen for å vurdere kriminalisering av horekunder. KrF gleder seg over kuvendingen og håper den smitter over på regjeringen.