Verner 100 røde telefonkiosker

Riksantikvaren vil verne 100 røde telefonkiosker over det ganske land, og for evig og alltid bevare dem som kulturminner.