99 av 100 smuglere slipper unna

Flere hundre tusen småsmuglere gikk på grønt gjennom tollen på Gardermoen første halvår. Bare 1380 ble tatt. Sjansen for å bli tatt er dermed under 1 prosent.