— Vi bør innse at regjeringen har brutt samarbeidsavtalen og at KrF er fristilt. Det er ikke vi som har brutt avtalen, det er regjeringen, sier fylkesleder i Nordland, Per Pedersen, til Aftenposten.

Aftenposten har snakket med samtlige 19 fylkesledere i KrF, og 18 av 19 fylkestopper i Venstre. Svært mange av dem sier tilliten til Anundsen nå er tynnslitt. I begge sentrumspartiene ønsker man at Stortinget går nøye gjennom Anundsens oppfølging av asylsaken. Flere av dem mener det bør få konsekvenser hvis Justisdepartementet ikke har fulgt opp intensjonene i asylavtalen, men i motsetning til i KrF, er det ingen i Venstre som mener Anundsen bør gå av.

Anundsen avviser at hans håndtering av saken er blitt en belastning.

— Jeg oppfatter egentlig ikke denne kritikken som mistillit. Det er trolig en reaksjon basert på medienes framstilling av en krevende sak. Det er viktig å ha et best mulig samarbeid med samarbeidspartiene KrF og Venstre, og jeg arbeider hardt for at vi skal lykkes med det, sier Anundsen.