• FORBLIR I BERGEN: Valget om å bli biskop i Tunsberg stod mellom domprost i Bergen Jan Otto Myrsseth (bildet) og prest og skribent, Per Arne Dahl. Kirkerådet valgte sistnevnte.

Ble ikke biskop i Tunsberg

Domprost i Bergen, Jan Otto Myrseth (56) , ble likevel ikke biskop i Tunsberg. Kirkerådet utnevnte i stedet presten og skribenten Per Arne Dahl (63).