— Alt jeg har hørt tilsier at prosjektet skulle ha vært fullført, sier Hansson til NTB.

— Stortinget og alle involverte aktører forutsatte at prosjektet skulle fullføres, men så snur regjeringen like før mållinjen. Det er helt ubegripelig ut ifra den informasjonen som er blitt lagt frem, sier han.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og syv av hans statsråder forklarte seg under de tre høringsdagene om Mongstad-prosjektet i Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité. Men begrunnelsen som ble oppgitt for at prosjektet ble stanset, står ikke til troende, mener Hansson.

Kostnader

Stoltenbergs forklaring i høringen var at kostnadsanslaget for fullskalaanlegget på nærmere 25 milliarder kroner var for høyt, at kraftvarmeverket gikk for halv maskin og at utgiftene fra og med 2014 ikke ville ha teknologisk overføringsverdi.

Men ingenting av dette var nytt i fjor høst da beslutningen ble presentert, fremholder Hansson, som selv møter i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

— Kostnadsanslagene var kjent i fem år og de var høyst usikre. Gassnova som ledet prosjektet for staten, baserte seg hele tiden på at det skulle gjennomføres og Aker Solutions gikk tirsdag meget langt i å si at det var dumt at prosjektet ble stoppet, sier han.

Det har vært enstemmighet om Mongstad-vedtakene på Stortinget hele tiden, men Høyres Michael Tetzschner stiller spørsmål ved om Stortinget er blitt tilstrekkelig informert underveis. Han er også kritisk til selve gjennomføringen av prestisjeprosjektet.

— Man organiserte seg dårlig, hadde en avtale med Statoil som hadde få insentiver for framdrift og overlot styringen til andre. Det er ikke lagret et eneste gassmolekyl på Mongstad etter å ha brukt 8 milliarder kroner, sier han.

Timing

Tetzschner og Venstres Abid Raja har under høringen vært opptatt av å få vite når den rødgrønne regjeringen i realiteten hadde bestemt seg for å skrinlegge prosjektet.

Til grunn for dette ligger oppslag i Dagens Næringsliv som omtaler et notat fra statsrådene Borten Moe og Solhjell til statsministeren fra februar 2013, der de angivelig anbefaler at prosjektet stanses. Likevel ble ikke en slik beslutning formelt fattet før etter valget. En kritisk rapport fra Riksrevisjonen ble også tilbakeholdt.

Ingen av de involverte tidligere regjeringsmedlemmene har ønsket å si når det først framsto som riktig for dem å skrinlegge fullskalaprosjektet. Alle tre har vist til at dette er intern saksbehandling i regjeringen, og ikke noe som Stortinget kan kreve innsyn i.

Komitéleder Martin Kolberg (Ap) finner ingen grunn til konstitusjonell kritikk av den avgåtte regjeringen eller dens statsråder på noe punkt.

— Det er ikke kommet fram noe i høringen som skaper grunnlag for kritikk. Beslutningen om å stanse det på grunn av økonomien og usikkerheten rundt prosjektet, ble tatt på et riktig tidspunkt. Det er også godtgjort at det var riktig å gå veien om et testsenter, sier Kolberg.

Komiteen håper å fullføre arbeidet med merknadene til høringen og Riksrevisjonens rapport om Mongstad-prosjektet innen utgangen av mars. En stortingsdebatt vil følge i begynnelsen av april.