Totalt fem rader måtte til for å få plass til alle de tiltalte og deres forsvarere da rettssaken startet tirsdag.

Aktor Viola Elfrida Bjelland redegjorde for en rekke tilfeller der de tiltalte skal ha utsatt ofrene for vold eller truet med vold for å få dem til å gi fra seg mobiltelefonene sine.

Ifølge tiltalen skal gjerningsmennene ved enkelte tilfeller ha opptrådt som grupper og omringet sine ofre og truet dem til å gi fra seg telefonene. I andre tilfeller skal de ha bedt om å få låne mobiltelefoner som de deretter stakk av med.

I de fleste sakene har de tiltalte helt eller delvis erkjent forholdene de er tiltalt for. De tiltalte er i alderen 15 til 20 år, og de aller fleste skal ha stått bak flere ran.

I tillegg til de 19 som er tiltalt for ran, er to 19-åringer tiltalt for grovt tyveri.