Lege og forsker Espen Saxhaug Kristoffersen ved Ahus og Universitetet i Oslo forsvarer da sin doktorgradsavhandling om en effektiv behandling av såkalt medikamentoverforbrukshodepine (MOH).

— MOH er så vanlig i befolkningen, og de fleste behandler seg selv på feil måte med hodepinetabletter, uten å ha vært i kontakt med hodepinespesialister. Da finnes det et stort potensial for behandling i primærhelsetjenesten. Våre data tyder på at omtrent halvparten av MOH-rammede kan bli kvitt sin kroniske hodepine med en meget enkel intervensjon, sier Saxhaug Kristoffersen til NTB.

Tidligere studier fra forskningsgruppen har vist at korrekt informasjon er nøkkelen til at mer enn halvparten av personer med medikamentoverforbrukshodepine kan klare å slutte med overforbruket. Av dem som slutter, blir majoriteten kvitt sin kroniske hodepine.

Selvhjelp

Saxhaug Kristoffersen og hans medarbeidere utviklet behandlingsmetoden, kalt Brief Intervention (BI), og testet den i samarbeid med 50 fastleger og deres pasienter. Mens behandlingen hjalp rundt halvparten av pasientene med MOH, var det tilnærmet ingen endring for de ubehandlede pasientene i kontrollgruppen.

— Behandlingen er bygget opp for å være lett gjennomførbar i allmennpraksis og tar utgangspunkt i evidensbasert informasjon hentet fra den norske befolkningen og internasjonal, vitenskapelig dokumentasjon. BI-prinsippene kommer opprinnelig fra behandling av overforbruk av alkohol, og selv om man ikke sikkert kan si at det ved MOH dreier seg om en direkte avhengighet av medisinene, finnes flere likheter med overforbruk av avhengighetsskapende substanser, sier Saxhaug Kristoffersen.

Det viktigste er å støtte pasienten til selv å klare å slutte med medisinoverforbruk, da er sjansen stor for at også hodepinen blir borte.

Mangler tilbud

Saxhaug Kristoffersen og medarbeidere har funnet at de aller fleste med kronisk hodepine og medikamentoverforbruk er i kontakt med fastlegen sin, mens få har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten eller bruker forebyggende medikamenter mot sin hodepine. Over halvparten har derimot forsøkt alternativ behandling.

— At så mange har forsøkt alternativ behandling, viser at vi her har å gjøre med en stor lidelse hvor helsetjenesten ikke har klart å gi et adekvat tilbud, sier forskeren.

Mye tyder på at en undermedisinering av hodepineforebyggende medisiner og et samtidig overforbruk av medisiner kan forverre kronisk hodepine.

— Vi vet at forebyggende medisinering som ikke bruker tradisjonelle smertemedisiner, potensielt kunne hjelpe mange som ikke blir bra kun ved å slutte med medisinoverforbruk. Det er imidlertid viktig å understreke at siden så mange blir bra kun av å slutte med sitt medisinoverforbruk, så er dette det logiske første skritt i behandlingen, sier Saxhaug Kristoffersen.

MEDISINER: Det viktigste er å støtte pasienten til selv å klare å slutte med medisinoverforbruk, da er sjansen stor for at også hodepinen blir borte.
NTB SCANPIX